Shop


Filter by product language: српски језикFilter by product language: српски језикVI I VAšE TELO – KOJU MAGIJU MOžETE KREIRATI ZAJEDNO?


Body

1.00 EUR free offer

Купите верзију у продавници


More informations
Oktobarski susret Odvojite trenutak i razmislite o svom telu. Kakva su čarobna tvorevina naša tela. Jednostavna svakodnevna manifestacija za njih je da nas održavaju u životu. Kako možemo da se povežemo sa svojim telima kako bismo mogli ne samo da ostanemo živi već i da napredujemo? Pridružite se Kass na besplatnom zoomu i istražite nekoliko jednostavnih načina da imate veseliji izraz života telima.

VI I VAšE TELO – KOJU MAGIJU MOžETE KREIRATI ZAJEDNO?


Language and Communication

1.00 EUR free offer

Купите верзију у продавници


More informations
Oktobarski susret Odvojite trenutak i razmislite o svom telu. Kakva su čarobna tvorevina naša tela. Jednostavna svakodnevna manifestacija za njih je da nas održavaju u životu. Kako možemo da se povežemo sa svojim telima kako bismo mogli ne samo da ostanemo živi već i da napredujemo? Pridružite se Kass na besplatnom zoomu i istražite nekoliko jednostavnih načina da imate veseliji izraz života telima.

KOMUNIKACIJA I NOVACS


Language and Communication

1.00 EUR +VAT

Купите верзију у продавници


More informations
* Koliko je komunikacija vitalna u trgovini? * Mnogo, malo ili ‘megatonalatte’? Gari Douglas kaže „magatonalatte“ hahahahaha frazu koju je naučio od Kass na prvoj radionici održanoj u Europi, u Italiji. Deljenje veština komunikacije je talenat koji Kass ima i nadahnjuje druge da mu pristupe. Koliko lakoće ste spremni da imate tokom interakcije sa drugima? Kakav ovo može biti doprinos vama, vašem poslu, trgovini i životu? Kass je stručnjak za komunikaciju, interkulturalno uključivanje i obuku već 15 godina. Najprodavanija autorka knjige „7 koraka do besprekorne komunikacije“ - koja je sada dostupna na 20 jezika u Access prodavnicama - njen najnoviji Access posebna radionica o komunikaciji pomaže u aktiviranju genija kojeg imate, a kojeg možda još niste prepoznali.

KOMUNIKACIJA I NOVACS


Sex, Relationship and Family

1.00 EUR +VAT

Купите верзију у продавници


More informations
* Koliko je komunikacija vitalna u trgovini? * Mnogo, malo ili ‘megatonalatte’? Gari Douglas kaže „magatonalatte“ hahahahaha frazu koju je naučio od Kass na prvoj radionici održanoj u Europi, u Italiji. Deljenje veština komunikacije je talenat koji Kass ima i nadahnjuje druge da mu pristupe. Koliko lakoće ste spremni da imate tokom interakcije sa drugima? Kakav ovo može biti doprinos vama, vašem poslu, trgovini i životu? Kass je stručnjak za komunikaciju, interkulturalno uključivanje i obuku već 15 godina. Najprodavanija autorka knjige „7 koraka do besprekorne komunikacije“ - koja je sada dostupna na 20 jezika u Access prodavnicama - njen najnoviji Access posebna radionica o komunikaciji pomaže u aktiviranju genija kojeg imate, a kojeg možda još niste prepoznali.

PRIDRUžITE SE NA BESPLATAN ZOOM - KAFA SA KASS - I PERCIPIRAJTE UKUS PLESA SA BOGATIMA


Lifestyle

1.00 EUR

Купите верзију у продавници


More informations
Bogataši vašeg života vas mole za ples! Šta ćete vi uraditi? Ne mislite li, da je vreme da se upustite u one skrivene talente za koje niste ni znali da ih imate i transformišete svoj život stvarajući više sklada između toga ko ste, vašeg poslovanja i vaših životnih projekata? Samo vi imate potencijal napisati simfoniju života: VAŠEG!

PRIDRUžITE SE NA BESPLATAN ZOOM - KAFA SA KASS - I PERCIPIRAJTE UKUS PLESA SA BOGATIMA


Business & Money

1.00 EUR

Купите верзију у продавници


More informations
Bogataši vašeg života vas mole za ples! Šta ćete vi uraditi? Ne mislite li, da je vreme da se upustite u one skrivene talente za koje niste ni znali da ih imate i transformišete svoj život stvarajući više sklada između toga ko ste, vašeg poslovanja i vaših životnih projekata? Samo vi imate potencijal napisati simfoniju života: VAŠEG!

NOć KLIRINGA - SUPER SNAGA LJUBAZNOSTI


Magic

60.00 EUR +VAT

Купите верзију у продавници


More informations
Koja ljubaznost možete biti koja će aktivirati i povećati vaše super moći na ličnom, globalnom i univerzalnom nivou? Kakav doprinos možemo BITI svojim telima i našim beskonačnim bićima sa ovim tokom darivanja i primanja ljubaznosti što zaista jesmo?